Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Rózsafűzér királynője - Szeráfi rózsafűzér

Tartalomjegyzék

A szeráfi rózsafűzér
A szeráfok a mennyei karokhoz tartoznak. Szellemi lények. Ha látomásban megpillantják őket a próféták, nagyon nehéz emberi fogalmakkal leírást adni róluk. Izajás meghívása alkalmával látta őket Isten mennyei templomában. Így írja le élményét: „Láttam az Urat, amint magas és kiemelkedő trónuson ült, és ruhájának szegélye betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette; hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel befödték arcukat, kettővel befödték lábukat, és kettővel repültek. Az egyik így kiáltott a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek Ura, betölti az egész földet dicsősége! Megrendültek a templom alapjai a kiáltó hangjától, és a ház betelt füsttel. Ekkor így szóltam: Jaj nekem, végem van! Mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, mégis a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim. Erre odarepült hozzám az egyik szeráf; kezében parázs volt, melyet csípővassal vett el az oltárról. Hozzáérintette a számhoz, és így szólt: Íme, ez megérintette ajkadat, és eltűnt a bűnöd, vétked bocsánatot nyert” (Iz 6,1-7) Assisi Szent Ferencet szokás Szeráfi-nak nevezni. Valószínűleg azért, mert szeretett templomok mélyén és a viruló természet gyönyörű templomában buzgón imádkozni, a teremtményekben Isten képét, az Urat dicsőítő hódolókat látott (Naphimnusz), közben érezte és siratta maga és embertestvérei bűneit. Isten pedig egyre közelebb hajolt hozzá, mígnem 1224. szeptember 17-én az égbe nyúló Verna-hegyen. Jézus hatszárnyú szeráf alakjában öt szent sebéből fénysugarat lövellt Ferenc testébe és a szent stigmákat örökre beleégetve. Szellemi utódai, a ferencesek, az angyal és Erzsébet köszöntő szavait kiegészítették a most is imádkozott könyörgéssel. Így lett teljes az Üdvözlégy. Ennek a füzérbe font ismétlését a Rózsafüzért először a szenvedés titkaival imádkozták, majd áttértek a jézusi és máriás örömök titkaira. Úgy érezhették, hogy Szeráfi Atyjuk nyomában Istent dicsérve, saját bűnös voltukat, semmiségüket átélve ők is elnyerhetik Izajás próféta örömét: „Eltűnt a bűnöd, vétked bocsánatot nyert”, teljék be a szíved krisztusi és máriás örömmel. A szeráfi rózsafüzér a hét öröm olvasója. Töltsön el téged is, imádkozó nővérem és testvérem Izajás és Szeráfi Szent Ferenc csodálatos élményvilága és ragyogó öröme!