Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Az isteni irgalmasság arculata

Jézus az irgalmas Főpap „Legyetek irgalmasok, mint a ti Atyátok irgalmas” Krisztushoz tartozunk. „Ezért, amit hallottunk, azt teljes odaadással meg kell tartanunk”(Zsid 2,1) Isten nem személyesen juttatta el a zsidókhoz fontos üzeneteit, hanem angyalaival. Ezt elevenen tapasztalhatjuk Dániel próféta könyvében. Aki a fontos isteni döntéseket, a próféta kérdéseire adott válaszokat olvasta már, emlékszik rá, hogy Gábriel főangyal azonnal indult hogy megnyugtassa a fogságban sínylődő prófétát és rajta keresztül a rengeteg zsidó foglyot, hogy Isten szereti népét, és a Jeremiás prófétának adott felvilágosítást érvényesnek nyilvánítja: „Uram, pirul az arcunk, a királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, mert vétkeztünk ellened. De te, Urunk és Istenünk, igalmas vagy és megbocsátasz, bár lázadoztunk ellened. Nem hallgattunk az Úrnak, a mi Itenünknek a szavára, s nem éltünk törvénye szerint, amelyet szolgái, a próféták által adott nekünk.Ezért zúdult ránk az átok és a fenyegetés.Most azonban, Uram, végtelen igazságosságodra kérlek, forduljon el bosszúd és haragod városodtól, Jeruzsálemtől és szent hegyedtől.Hiszen nem a mi igazvoltunkban, hanem a te végtelen irgalmadban bízva terjesztjük színed elé könyörgésünket.Egyre beszéltem: imádkoztam, megvallottam bűneimet, és népemnek, Izraelnek bűneit. Még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfiú, akit már láttam az előbbi látomásomban, hirtelenül leszállt hozzám az esti áldozat idején. Megszólított és azt mondta:Máris eljöttem, hogy felvilágosítást adjak. Amikor imádkozni kezdtél, egy szózat hallatszott. Eljöttem, hogy tudtodra adjam, mert kedvelt férfiú vagy” (Dán 9,8-23) Erre az idézetre is utal a Zsidókhoz írt levél szerzője: Már nem az angyalok közvetítenek Isten és az Ószövetség népe között, hanem a Megváltó. A keresztények az Ő népe.