Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Belvárosi Templomok

BUDAPEST- BELVÁROS NAGYBOLDOGASSZONY FŐPLÉBÁNIATEMPLOM

Pest legrégiebbi temploma. A XIII. században épült román stílusban a mártírhalált halt Szent Gellért püspök sírjának a helyén. A templom az elmúlt évszázadokban gótikus jegyeket viselő részekkel bővült. A XVII. században a törökök mecsetként használták. Az 1723-as tűzvész után barokk stílusban állították helyre, de a templom belsejében klasszicista stílusjegyeket is találunk. Számos királyunk és uralkodónk fordult meg itt. A hagyomány szerint ebben a templomban tartotta eljegyzését Árpád-házi Szent Erzsébet és mondtak Hunyadi János királlyá választása előtti ünnepi misét a királyért. Itt vezényelte Liszt Ferenc 1872. február 4-én a Missa Choralis címmel ismert miséjét. Szent Gellért vértanú Muránóba őrzött ereklyéjének egy részét 2002 márciusában helyezték el a templom új kegyoltárában. 2006-tól e templomban látható Szent Erzsébet és Szent László királyunk ereklyéje is.

Főbb látnivalói gótikus kápolna, neogótikus faragott szószék, XV. századi olasz freskó, Szent Flórián szobra, XX. századi főoltár, Molnár-C. Pál műve, Szent Antal szobra Pátzai Pál alkotása

Búcsúk augusztus 15, Nagyboldogasszony ünnepe, szeptember 24, Szent Gellért ünnepe

Miserend Hétköznap 18 óra Vasárnap:8.30,10,12,18 óra

Gyóntatás Hétfő, Szerda, Péntek 8-12 és 16 - 17.30 óra

BELVÁROSI FERENCES TEMPLOM ALKANTARAI SZENT PÉTER TEMPLOMIGAZGATÓSÁG

A Belváros szívében áll Budapest egyik leglátogatottabb és talán legnépszerűbb lelki központja, a pesti ferences templom. A jelenlegi templom a barokk korban épült. Az ünnepélyes felszentelése 1743. szeptember 21-én volt. A ferences atyák a magyarországi szerzetesrendek 1950. évi feloszlatását követően,40 évi kényszerű belső száműzetés után 1990. szeptember 1-jén térhettek vissza nyolc évszázados történelmi örökségükbe.

Főbb látnivalói a templomhomlokzat Győzelmes Mária barokk szoborcsoportja, baloldali oldalkápolna, "Tápláló Madonna"kegykép, a Szentháromság egyedülállóan sajátos fa domborműve, a templom barokk kori stallumának és padjainak fafaragásai XIII. Századi ferences munka

Búcsúk január 1, Istenanya, Mária ünnepe, október 4, Assisi Szent Ferenc ünnepe, október 19, ALKANTARAI Szent Péter ünnepe

Miserend Hétköznap: 6,8,10,11,18.30 óra

Vasárnap 6,7,8,9,10,11,12,17,18.30,20 óra

Gyóntatás 8-12, 16-19 óra

ANGOLKISASSZONYOK TEMPLOMA BELVÁROSI SZENT MIHÁLY TEMPLOMIGAZGATӓSÁG

jelenlegi templomot a domonkosok a törökök kiűzése után, 1700-1765 között építették fel. 1784-ben II. József feloszlatta a domonkosok pesti konventjét. Az épületeket átmenetileg a pálosoknak 1785-1786, majd 1787-ben az angolkisasszonyok tanító rendjének adta át. Ma újra a nővérek lakják, általános iskolájuk, és gimnáziumuk ismét fogadja a tanulókat. A templom most is a rend tulajdona,1950 óta a Főegyházmegye üzemelteti. A templomban 1964 - 1968-ban külső és belső felújítást végeztek. Ennek során a templom mennyezet és faliképeit lemeszelték. 1997 - 1998-ban teljes külső felújításra került sor és a toronyba óra került. 1999 óta folyik a templombelső felújítása.

Főbb látnivalói a Szentély kupolájának freskója, a szószék XVIII. század, Golgotajelenet, Szent Rita kápolna, Lourdes-i Szűz Mária oltár, Budapest legrégebbi orgonája

Búcsúk szeptember 29, Szent Mihály ünnepe, október 7, Rózsafüzér királynőjének ünnepe

Hangversenyek Márciustól decemberig egyházzenei hangversenyeknek adnak helyt a templomban Urnatemető: A templom szentélye alatt levő kriptában el nem évülő urnafülkék válthatók

Urnatemető látogatása: H - P: 16.30, Sz: 15-16, V:11-12 óra

Miserend Hétköznap 16 óra Vasárnap: 10,16 óra

Gyóntatás A hétvégi misék előtt 20 perccel

SZERVITA TEMPLOM BELVÁROSI SZENT ANNA TEMPLOM TEMPLOMIGAZGATÓSÁG

IV. Béla király idejében egy johannita templom állt a mostani Szent Anna templom helyén. Pest török kézre kerülését követően az épületet nagy mecsetként használták. A város visszahódítása után a szervita rend Széchenyi György hercegprímás támogatásával 1686-ban Bécsből Pestre települt. Templomukat 1686-ban Hölbing János tervezte. A belső berendezés a mecset-templomból került át, amelyet fokozatosan művészi alkotásokkal egészítettek ki. 1871-ben Diescher József kapott megbízást a templom homlokzatának mai, eklektikus stílusú kialakítására. A Templomigazgatóságot 1950 óta a Főegyházmegye látja el. A templom előtti téren a II. világháború alatt elpusztult Mária szobor helyére az 1719-ből származó talapzatra Erdey Dezső Madonnáját helyezték el 1948-ban

Búcsúk július 26, Szent Anna ünnepe, Szeptember 15, Fájdalmas Anya ünnepe, február 17, Hét Szent Rendalapító ünnepe

Urnatemető A templom szentélye alatt levő kriptában el nem évülő urnafülkék válthatók

Urnatemető látogatása: H - P: 16-17, V: 9-11.15 óra

Miserend Hétköznap 17.15 óra Vasárnap: 8.30, 11.30, 17.15 óra

Gyóntatás minden mise előtt 45 perccel

EGYETEMI TEMPLOM KISBOLDOGASSZONY TEMPLOMIGAZGATÓSÁG

Az egykori pálos, a jelenlegi egyetemi templomot az egyetlen magyar alapítású, XII. századbeli szerzetesek, a pálosok rendje emelte. A magyar remeték pálos rendjét Boldog Özséb esztergomi kanonok szervezte meg. 1329-ben részesedett pápai megerősítésben. 1686 Buda török felszabadítása után költöztek Pestre a pálosok, amikor az egykori mecsetet néhány szomszédos házzal megvásárolták. Az ő történetük és lelkiségük ihlette a templom műalkotásait. A rendház 1715-1744 között épült. A lebontott dzsámi helyére a jelenlegi templom alapkövét 1723-ban rakták le. Építésze valószínűleg Mayerhoffer András volt, a magyar egyházi és világi barokk építészet egyik legtehetségesebb alakja. A külső munkálatok kapu, két torony, és a belső berendezések, padok, szószék, főoltár, freskók csak 1770-ben készültek el. A pálos rend 1786. évi feloszlatását követően a templom az Egyetem tulajdona lett. A templom főhomlokzata három részre tagolódik. A háromszögű oromzat csúcsán a pálos címer, a tornyok és a háromszög között baloldalon Remete Szent Pál, jobbra remete Szent Antal szobra áll. Dúsan faragott kapu vezet a harmonikus, egyhajós, két oldalt kápolnák sorával kísért belső térbe. A falakat műmárvány fedi. A boltozatok érett barokk freskói az ismert Johann Bergl munkái. A főoltár Mária születését ábrázoló szoborcsoport Conti Antal Lipót műve, és valószínűleg tőle származik a remekművű szószék figurális díszítése is. A tölgyfából készült padok dús díszítései, különböző jeleneteket ábrázoló táblaintarziái figyelmet érdemelnek.

Búcsúk szeptember 8, Kisboldogasszony ünnepe

Miserend Hétköznap 7, 7.30,18 óra Vasárnap: 9,11, óra október - május 8,12.30, 17.19.30

Gyóntatás minden mise előtt