Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Battyhány Kripta

A belvárosi ferences templom alatt temetkezési hely van, amely a Nemzeti Sírkert része
Az alkápolna keletkezési ideje ismeretlen. Szakértői vélemények szerint a XIII. században már templom állt ezen a helyen, és azon a szinten, ahol a kripta található, középkorból származó falak állnak. A kriptát 1797-1892 között temetkezési célra használták. A sírfülkék elől sok helyen hiányzik a felirat, nem lehet biztosan azonosítani, kinek a földi maradványai rejlenek a fülkékben. Az ép sírkövek tanúsága szerint ötven nemes férfi és nő maradványait őrzi a kripta. Itt volt található gróf Batthyány Lajos mártírhalált halt miniszterelnök holtteste is, 1849.október 6-tól kivégzése napjától, 1870. június 9-ig újratemetésének napjáig. A holttestet titokban rejtették el a kriptában, a rejteket a család és a rendház szerzetesein kívül senki sem ismerte. Sírfelirata csak a monogramját – G. B.L. – őrzi, amelyet befelé fordítva tettek a koporsó elé. A tábla mögötti falban nyugodott Gróf Batthyány Lajos, az első szabadon választott magyar országgyűlés miniszterelnöke éveken keresztül. A holttest alkápolnába szállításában Szántófy Antal plébános és Dank Agáp ferences házfőnök működött közre. A kiegyezés után Királyi Pál képviselő indítványozta Batthyány újratemetését.1870. március 29-én megnyitották a sírt, hogy a kivégzett miniszterelnök holttestét azonosítsák. A eseményen fia, Batthyány Elemér is részt vett. A korabeli Vasárnapi Újság így tudósított: "A sírbolt szabad terére kihozatván a koporsó teljesen széthullott, a tetem is már nagyon enyészetnek indult. Az elhunytnak szép, nagy szakálla azonban teljes épségben fennmaradt. A koponya már szétmállott, de még mindig meglátszik azon a golyó helye, mely a nemes éltet kioltá. A hulla fekete ruhába volt öltöztetve, s az öltözetdarabok közül a posztómellény maradt meg legjobb épségben. Azonban a fekete bársony kabát, melyben a vértanú elhunyt, szintén megismerhető, s néhány fából készült gomb még épp maradt. Az eredetileg fehér faforgács, melyen a gróf feje nyugodott, vörössé vált". Az első felelős magyar miniszterelnököt 1870. június 9-én a templomban felravatalozták, s hatalmas pompával, hatlovas halottaskocsin vitték végleges nyughelyére, a Kerepesi temetőbe, ahol mauzóleuma áll. A temetésen részt vettek a kor meghatározó alakjai: Andrássy Gyula miniszterelnök, Eötvös József, Deák Ferenc. Az újra temetés után Batthyány első nyughelyére, az alkápolnába senkit sem temettek. Az arany keretű rózsaszín márványtábla jól olvashatóan megmaradt, fennen hirdetve:1849. Október hó 6-án az Úrban elhunyt G. B.L. Áldás és béke hamvaira. Az utókor számára a templom szentélye alatti kriptában őrizték meg a mártír miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos emlékét.

Látogatható a kripta

Látogatható a kripta, ahol 1870-es újra temetéséig Batthyány Lajos el volt temetve.A ferences rend által a Budapesti Belvárosi Ferences Templomban felújított Batthyány-kripta a Nemzeti Sírkert része. 2015. február 24-től minden kedden 9 és 12 óra között előzetes bejelentés alapján (06-1-317-3322) általános és középiskolai osztályok ingyenesen látogathatják a vértanú miniszterelnök első nyughelyét. A helyszínen megismerkedhetnek életével, politikai pályájával, halálának körülményeivel, temetésével, újra temetésével.A Batthyány-kripta az érdeklődők részére nyitvatartási időben máskor is látogatható, de akkor nincs az emlékhelyen idegenvezetés.