Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

A rendház tagjai - Páter Bánk

Tartalomjegyzék

Dr. Kovács Lajos páter Bánk

1927 február 6-án született Felső Segesden

1951. márciusa óta a Kisebb Testvérek Rendjének ünnepélyes fogadalmas tagja, pappá szentelik

1951 Zalaegerszeg: káplán

1955 Tófej káplán,Zalaegerszeg:Jézus Szíve plébánián káplán

1959 Nova káplán

1960 január 25. ÁÉH utasítására az egyházmegyéből elbocsájtják. Bőrkesztyű-szabász,
anyagkönyvelési csoportvezető a Solidaritas Kft-ben

1963 szeptember 16.Gencsapáti káplán

1
964 Zalalővő: káplán 1967 Zalalővő: plébános. Felépíti a plébánialakot, tatarozza
a zalapataki és a zalamindszenti templomot,

1981-ben orgonát épít,

1984-ben új hitoktató termet létesít

1987 Sárvár plébános

1
988-tól tartományfőnök

1989 szeptember 15.Zalaegerszeg plébános és a jelöltek vezetője, definitor

1999-től 2005-ig tartományfőnök, budapesti székhellyel.

2005-től belvárosi ferences templom lelkipásztor, hitszónok