Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Bevezetés - Életrajzom

Tartalomjegyzék

DR. KOVÁCS LAJOS, PÁTER BÁNK

1927. február 6-án született FelsőSegesden.

1943.szeptember 2. egyszerű fogadalmas tagja a Kisebb Testvérek (OFM) Rendjének

1951.március 30. ünnepélyes fogadalmas tagja a Kisebb Testvérek (OFM) Rendjének

1951.november4. Szombathelyen pappá szentelik

1953-1955: Káplán a zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences templomban

1955.szeptember – október: Káplán Tófej-Lórántházán

1955.november - 1959.szeptember: Káplán a zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences templomban

1959.szeptember – 1960. január: Káplán Nován

1960.január25 – 1963.szeptember15: Az ÁEH utasítására az egyházmegyéből elbocsátják azzal, hogy „Magyarországon, mint pap nem működhet.” Budapesten a Szolidaritás HTSz -ben bőrkesztyűszabász-tanuló, majd szabász, végül az anyagkönyvelési csoportvezető

1963.szeptember16. Káplán Gencsapátiban

1964.szeptember15 - 1966.október31: Hitoktató Zalalövőn

1966.november 1- 1987.március27: Plébános Zalalövőn. Felépíti a huszonhét éve hiányzó plébániaházat. Tatarozza a Zalapataki, Zalamindszenti és a Zalalövői plébánia templomokat

1981: Megépítteti a plébániatemplom első orgonáját

1984: A plébániaházban új hittantermet létesít, három iskolában egyedül végzi a hitoktatást

1987.március 28- 1989.szeptember15: Plébános a Sárvár Szent László plébánián, a plébániaházat tetővel látja el

1989.szeptember16-1999.december31: A zalaegerszegi Jézus Szíve ferences templom plébánosa és a honvédségtől visszakapott kolostor házfőnöke

1988. szeptember: Dr. Halmai Semjén halála után átvette az 1950-1989 működéstől eltiltott Magyar Ferences Mária-rendtartomány teljes jogú kormányzását, amely a római központ által kinevezett új tartományfőnök vezetése alá került. Az első alkalommal 1999 őszén tartott káptalanon a rendtagok őt választották törvényes fő elöljárónak

1999-2005. Magyar Ferences Mária-rendtartomány törvényes fő elöljárója

2006.A pesti rendház gyóntatója, hitszónoka