Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

A Megváltó adventje - Szűzanyától hallott értesülések

Szent Lukács elég szűkszavúan adja át nekünk a Szűzanyától hallott igen fontos értesüléseket a mi Urunk, Jézus Krisztus születéséről. Az Atya, miután isteni szüléssel megszülte a Második Isteni Személyt majd sértetlenül átadta Fiának az isteni lényeget,a legcsodálatosabb isteni természetet, azt azonnal vissza is kapta Fiától, mint a végtelen szeretet jelét, és ketten egyetlen leheléssel megtették ugynezt az isteni akarat működésével származó Szentlélekkel. Az Atya megkérte Fiát, hogy egyelőre elméletben, majd idők folyamán valóságosan vegyen fel isteni természete mellé egy emberi teljes természetet. A világ teremtése során az isteni lényeggel összekötött emberi természetével a csak szellemi létű lényeknek,az angyaloknak szellemi létük teremtéséhez legyen ősminta az Ő emberi lelke. Az emberek teremtésében ugyancsak ősminta lehessen a Fiú lelke az ember lelke számára, emberi teste pedig az emberi test anyagának legyen ősmintája.Amikor elérkezik annak az ideje, hogy megváltsa bűneitől és büntetéseitől a testvéreit, akkor vállalja azt a küldetést, hogy ténylegesen felvesz egy embertestet és emberlelket, egy választott édesanya méhében felveszi a teljes emberi létet emberi személyiség nélkül, és a felvett emberi létet hozzácstolja isteni természetéhez.Alárendeli az ép, teljes emberi létet isteni Személye vezetésének, és így Isten emberré válik. Testvére lesz az embereknek, és ezzel eléri, hogy az egész emberiséget meg tudja váltani bűneitől és büntetéseitől. Ehhez hozzájárul a lehetőség, hogy a teljes emberi nem Megváltója legyen. Amikor Istenatyánk kiválastotta Ábrahámot, hogy az ő törvényes házasságából származó család, majd nagy nép soraiból szülessék meg a Megváltó, aki majd személyesen lesz az emberiség nagy áldása megváltói szenvedésével és halálával, és „benne nyer áldást a föld minden nemzetsége” (Ter 12,3), akkor félreérthetetlenül közölte velünk akaratát. Ebből az ábrahámi családból csupán Édesanyát kért, illetőleg rendelt az Úr. Ezt az akaratát nyolc évszázaddal korábban közölte Izajás próféta jövendölésével: „Ezért az Úr maga ad nektek jelet: „Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el” (Iz 7,14) Ez a szüzesség jel, hiszen eredetileg minden lány szűz, a próféta tömören fogalmaz, hogy gondolkodni kelljen annak, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Így lehet csak ésszerűen érteni a prófétai fogalmazást: a szűzi foganás és a szűzen szülés biztosíték, hogy nem lehet tévedni a Megváltó személyében, ilyen ajándéka Istennek csak egy van. Izajás kinyilatkoztatását többszörösen erősíti Lukács evangélista: „Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták.Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, és a Magasságbeli Fiának fogják hívni…Mária megkéérdezte az angyalt:Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: a Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születerndő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni” (Lk 1,26-35) Időszerű kiemelni az Atya figyelmességéből, mert december 8-án lesz a Szűzanya Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe. Ez azt jelenti, hogy Mária fogantatásakor már Isten ajándékaként a megszentelő kegyelem állapotában volt. Ősszüleink lelkük teremtésekor azonnal megkapták a megszentelő kegyelmet, sőt azt a kiváltságot is, hogy minden utódjuknak ugyanígy adja meg Istenatyánk ezt a kegyelmet, ami Isten fogadott gyermekévé és a mennyország örökösévé teszi az embert. Ezt a kiváltságot az ősbűnnel mindketten elvesztették a maguk és utódaik kárára. Jézus ezt a nagy ajándékot a keresztségben adja meg. Egyetlen kivétel Szűz Mária: Ő a lelke teremtésekor kapta.