Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Bűnbánati Zsoltárok - Hetedik bűnbánati zsoltár

142 zsoltár.
hetedik bűnbánati zsoltár

Uram hallgasd meg az én imádságomat
Vedd füledbe könyörgésemet, mert igaz vagy
Hallgass meg engem, mert igazságos vagy.
És ne szállj perbe a te szolgáddal
Mert élő ember nem lehet igaz a te szemed előtt.
Mert az ellenségüldözőbe vette lelkemet
A földre teperte életemet
Sötétségbe taszított, mint a rég megholtakat.
És szorongás fogta el a lelkem
Elszorult bennem a szívem.
Megemlékeztem a régmúlt napokról
És tetteidről elmélkedtem.Kitártam feléd a karomat
L
elkem, mint a szikkadt föld szomjazik utánnad.
Sietve hallgass meg engem Uram
Elfogyott a lélegzetem.
Ne rejtsd el előlem arcodat
Nehogy olyan legyek, mint a sírba szállók.
Engedd, hogy már reggel halljam irgalmasságodat
Hiszen benned reméltem.
Mutasd meg nekem az utat, melyen járjak
Mert hozzád emelem az én lelkemet
Ragadj ki ellenségeim közül
Istenem hozzád menekültem.
Taníts meg rá, hogy akaratodat megtegyem
Mert Istenem vagy te.A te jó lelked vezessen tágas mezőre
A nevedért Uram, adj nekem életet.
Igazságodban vidd ki életemet a szorongatásból
És irgalmasságodban szórd szét ellenségeimet
Veszejtsd el azokat, kik a lelkemet csépelik
Hiszen a te szolgád vagyok.