Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Bűnbánati Zsoltárok - Ötödik bűnbánati zsoltár

101. Zsoltár
ötödik bűnbánati zsoltár
 
Uram, hallgasd meg az én imádságomat
És kiáltásom jusson eléd.
Ne rejtsd el előlem arcodat
Amikor csépelnek engem, hajtsd hozzám füledet.
Amikor segítségül hívlak
Gyorsan hallgass meg engem
Mert napjaim elenyésztek, mint a füst
és csontjaim kiszáradtak, mint a cserép.
Mint a fű, ellankadt és elszáradt
a szívem még kenyeremet enni is elfeledtem.
Jajgatásom miatt csontomra aszott a húsom.
Olyan lettem, mint a pusztai pelikán
Mint éjszakai bagoly a romok között.
Virrasztottam s lettem,mint magányos veréb a háztetőn.
Egész nap gyaláznak ellenségeim
Lázadozva összeesküdtek ellenem.
Mert a hamut úgy ettem, mint a kenyeret
És könny vegyült az italomba
Haragod és dorgálásod miatt
Mert fölemelvén földhöz csaptál engem.
Napjaim elhanyatlottak, mint az árnyék
s én, mint a fű elszáradtam.
Te pedig, Uram, örökre megmaradsz
emlékezeted él nemzedékről nemzedékre.
Te fölkelvén megkönyörülsz Sionon, mert itt az idő,
hogy megkönyörülj, rajta mert eljött az idő;
mert szolgáidnak tetszettek annak kövei és megkönyörültek romjain.
És félni fogják a nemzetek a te nevedet, Uram
és a föld összes királyai a te dicsőségedet.
Mert fölépítette az Úr Siont és megjelent a maga dicsőségében
Meghallgatta a nyomorultak imádságát
és nem vetette meg könyörgésüket.
írassék le ez az eljövendő nemzedéknek s a nép,
mely születik, dicsérni fogja az Urat.
Mert letekintett magasságos szentélyéből
az Úr letekintett a mennyből a földre, hogy
hallja a béklyóba vertek jajszavát és föloldja a halál fiait;
hogy hirdessék a Sionon az Úr nevét
és az Ő dicséretét Jeruzsálemben, amikor majd összegyűlnek
a népek és az országok, hogy az Úrnak szolgáljanak.
Útközben alázta meg az én erőmet megrövidítette napjaimat.
Azt mondom majd, én Istenem, ne vígy el engem
napjaim félidejében nemzedékről nemzedékre tartanak a te éveid.
Kezdetben alapoztad meg a földet és a te kezed munkája az ég.