Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Bűnbánati Zsoltárok - Negyedik bűnbánati zsoltár

50.Zsoltár
negyedik bűnbánati zsoltár

Könyörülj rajtam, Isten, a te irgalmasságod szerint
és  a te könyörületességed sokasága szerint töröld el gonoszságomat.
Moss meg engem teljesen az én gonoszságomtól és bűnömtől tisztíts meg engem.
Mert én gonoszságomat beismerem és a bűnöm előttem áll szüntelen.
Ellened, csak teellened vétkeztem és rosszat előtted cselekedtem,
hogy igaznak bizonyulj ítéletedben és méltányos légy végzésedben.
Mert íme, gonoszságban nemzettek engem és bűnben fogant engem az én anyám.
Mert íme, te a szívbéli igazságot szereted és a rejtekben megmutattad nekem a bölcsességet.
Hints meg engem izsóppal és megtisztulok moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál
Halljak örömöt és vigasságot tőled és ujjongani fognak csontjaim, melyeket összetörtél.
Fordítsd el arcodat bűneimtől és töröld el minden gonoszságomat.
Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten és az erős lelket újítsd meg bensőmben.
Ne vess el engem arcod elől és szent lelkedet ne vond meg tőlem.
Add vissza nékem üdvösséged örömét és készséges lélekkel erősíts meg engem.
Tanítani fogom a gonoszokat utaidra és a gonoszok majd megtérnek hozzád.
Szabadíts meg a vértől, Isten, üdvösségem Istene
 és nyelvem ujjongani fog igazságodban.

Nyisd meg, Uram, ajkaimat és a szám hirdetni fogja dicséretedet.
Mert nem az áldozatban leled gyönyörűségedet
s ha holokausztot ajánlanék föl, nem tetszenék neked.
A töredelmes lélek az Istennek tetsző áldozat
a megtört és megalázkodott szívet, ó Isten, meg nem veted.

Légy jóságos Sionhoz jóakaratod szerint
hogy fölépüljenek Jeruzsálem falai.
Akkor majd igaz áldozatot,
fölajánlást és holokausztot mutatunk be neked
és borjakat áldoznak oltárodon.
Azok elpusztulnak, te pedig megmaradsz, minden, mint a ruha
elenyészik köpönyegként cseréled őket,s azok változnak.
Te pedig ugyanaz maradsz és éveid nem fogynak el.
Szolgáid fiai lakni fogják a földet és ivadékuk erős lesz előtted.