Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Bűnbánati Zsoltárok - Harmadik bűnbánati zsoltár

37. Zsoltár
harmadik bűnbánati zsoltár

Uram, ne haragodban vádolj engem és ne búsulásodban fenyíts meg engem,
mert nyilaid belém fúródtak és rám nehezedett a kezed.
Méltatlankodásod miatt nincs épség a testemben bűneim láttán nincs béke a csontjaimban.
Mert gonoszságaim a fejemre nőttek és súlyos teherként agyonnyomnak engem.
Kéklő sebeim lüktetnek és mérgesednek ostobaságom miatt.
Meghajlottam és meggörnyedtem teljesen szomorúan járok-kelek egész nap.
Mert ágyékom telve van gyulladással és nincs egészsége a testemnek.
Bajban vagyok és megalázódtam nagyon csak jajgatok szívem fájdalmában.
Uram, te ismered minden vágyamat és jajgatásom nincs rejtve előtted.
A szívem vergődik, erőm elhagyott a világ elsötétült előttem.
Barátaim és ismerőseim közelembe se jönnek Rokonaim megálltak a távolban.
És hurkot vetettek elém, kik életemet keresik
Rosszakaróim összebeszéltek,
És egész nap csapdákon törik a fejüket.
Én meg, mint a süket, nem hallottam, s mint a néma, nem nyitottam meg a számat;
Lettem, mint az ember, aki nem hall kinek védekező szó nincs a száján.
Mert tebenned reméltem, Uram te meghallgatsz, én Uram, Istenem.
Mert mondtam: Ne örvendjenek fölöttem, ha megbotlik a lábam, nagyokat ne szóljanak.
Mert esendő vagyok én és fájdalmam mindig a szemem előtt van.
Mert hirdetem a gonoszságomat és aggódom a vétkem miatt.
Ellenségeim pedig élnek és erősek megszaporodtak, kik gonoszul gyűlölnek engem
Rosszal fizetvén a főért rágalmaznak  mert én a jót követtem.
Ne hagyj el engem, Uram én Istenem, ne távozz el tőlem.
Siess az én segítségemre Uram, én üdvösségem.