Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Bűnbánati Zsoltárok - Második bűnbánati zsoltár

31.Zsoltár
második bűnbánati zsoltár

Boldog, akinek megbocsáttatott a gonoszsága
Akinek eltakartatott a bűne.
Boldog ember, kinek nem számítja be vétkét az Úr
S kinek lelkében nincsen álnokság
Mivel elhallgattam, elsorvadtak csontjaim
És sóhajtoztam egész nap.
Mert éjjel és nappal rám nehezedett a kezed
Kiszikkadt erőm a nyári hőségben.
Akkor megvallottam Neked a bűnömet
És vétkemet nem rejtettem el:
Mondtam: ”Vádat emelek gonoszságom miatt az Úrnál!”
És te megbocsátottad bűnöm rosszaságát.
Ezért szól hozzád minden szent az alkalmas időben.
És vizek áradatában őt nem éri veszedelem.
Te vagy menedékem, a szorongatástól megörzöl engem
És üdvösséged örömével veszel körül.
Értelmet adok neked és megmutatom az utat melyen, járj
Mindig rajtad lesz a szemem.
Ne legyetek, mint a ló meg az öszvér esztelenek
Melyek nem engedik, hogy fölszerszámozzák őket.
Sok fájdalma van a gonosznak
De az Úrban remélőt irgalom övezi.
Örvendjetek az Úrban és ujjongjatok, ti igazak
És benne dicsekedjetek mind, egyenes szívűek.