Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Bűnbánati Zsoltárok - Első bűnbánati zsoltár

6. Zsoltár
első bűnbánati zsoltár


Uram, ne haragodban vádolj engem
És ne búsulásodban fenyíts meg engem!
Könyörülj rajtam,Uram,mert beteg vagyok
Gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek csontjaim.
És a lelkem is megzavarodott nagyon, de
Te Uram hol vagy?
Térj vissza hozzám, ragadd ki a lelkemet
Üdvözíts engem, hiszen Te irgalmas vagy.
Mert a halálban nincs, aki megemlékezne Rólad
És az alvilágban ki áldana téged.
Jajgatva gyötrődtem,
Éjszakákon át verítéktől ázott az ágyam
Könnyeim csurogtak fekhelyemre.
A keserűség elvette látásomat
öreg ember lettem ellenségeim között.
Távozzatok tőlem mind, akik gonoszat cselekedtek
Mert az Úr meghallgatta sírásom szavát.
Az Úr meghallgatta könyörgésemet
az Úr az én imádságomat elfogadta.
Piruljanak és szégyenüljenek meg összes ellenségeim
Hátráljanak meg és égjen az arcuk hamar.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak
És Szentlélek Istennek
Miképpen kezdetben, most és mindenkor
És mindörökkön örökké, amen.