Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Ősi Advent - December 18.

„Jézus Krisztus születése pedig így történt”
Nemcsak Jézus nemzetségtábláját írták meg ketten az evangélisták közül, de az Úr időbeli születését is. Az első evangélium szerzője, Szent Máté, az ószövetségi választott nép tagja volt. Jézus nemzetségtábláját is Ábrahámmal kezdi, Dávid nevének számmisztikájára alapozza az ősök háromszor tizennégy generációját. Az ősök sorát Szent Józseffel fejezi be, mert „ő volt férje (hivatalosan) Máriának, akitől született Jézus, akit Krisztusnak neveznek” (Mt 1,16) A nemzetségtáblát az apák nevével állították össze. Az édesanyák csak különleges ok miatt szerepelnek a sorban. Isten tervéről József csak később értesült, amikor a Szűzanya több mint három hónapos áldott állapotban visszatért Názáretbe Keresztelő János névadója után. Ekkor alakján már meglátszott a változás. „Mielőtt egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki., mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni (Iz 7,14) Ez azt jelenti: Velünk az Isten (Mt 1,18-23).Mária alázata nem engedte, hogy elmondja vőlegényének, hogy Isten Őt választottan ki öröktől fogva, hogy a megígért Megváltó édesanyja legyen. Pedig megkímélhette volna Józsefet a féltékenység, csalódottság iszonyú kínjaitól. De mivel az angyal egyedül neki mondta el a nagy titkot, Mária türelmesen megvárta, hogy az angyal tisztázza helyzetét. De nyilván örült ennek a gondviselésszerű intézkedésnek, mert így Józseffel támaszt kapott küldetéséhez, és megmenekült az ilyenkor megszokott szóbeszédtől. „József pedig fölkelt álmából, és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg őt, amíg az meg nem szülte a fiút, és a Jézus nevet adta neki”. (24-25) Ez a zsidó kifejezés, hogy a férfi megismeri a feleségét, azt jelenti, hogy házaséletet él vele. Itt zavaró lehet a megjegyzés: „amíg”. Ki is használják egyesek, akik keresztények ugyan, de Máriát közönséges asszonynak merik nevezni, hogy lám, Mária szülés után házaséletet élt,.ezért említheti az Újszövetség, hogy Jézusnak voltak testvérei. Először is Máté idézi Izajást, hogy az a szűz, aki az Emmanuelt szüli, jel lesz. Rendkívüliségét a jel azzal kapja meg, hogy a foganás után is szűz marad, különben ugyanolyan lenne, mint a többi lány, aki azzal válik igazán asszonnyá, hogy elhálják a házasságot. A Jézus testvérei kifejezés pedig nem jelent semmiféle ellentétes bizonyítékot Mária szüzessége ellen, mert a héber nyelvben nincs külön szó az édes-, fél-, mostoha-testvérre, sem az unokatestvérek jelölésére Egyébként miért kellett volna tanítvány gondjaira bízni az Édesanyát, akinek maradtak fiai?