Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Az emberfia szenvedése

FIAM!  ÉDES FIAM!
Amint kezdetben keblemen nyugodtál, úgy öleltelek, mint képmásomat. Mindent, az egész világot benned nyilatkoztattam ki egész történelmével együtt.„Az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit igazság és kegyelem tölt be”.(Jn 1,14). Nem mást jelent, mint hogy öröktől fogva születtél Képmásomnak, és kegyelmeim forrásának: „Mindannyian az ő teljességéből részesültünk kegyelmet kegyelemre halmozva. Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Isten nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van”.(16-18) a kegyelem Isten természetfeletti ajándéka, amit kiérdemelni semmivel nem lehet, kérni azonban igen. A kegyelmek között a legnagyobb a megszentelő kegyelem. Isten ez által teszi az embert fogadott gyermekévé. Te, Fiam, nem fogadott, hanem természetem szerinti egyszülött Fiam vagy. Az embereket gyermekeimnek fogadtam, egyben fogadott testvéreidnek is. Ádám testét a föld vörös agyagából alkottam terveim szerint hozzá teremtve szellemi lelket, s az azonnal a megszentelő kegyelemet. Éva teste anyagát sebmentesen kivettem Ádám testéből, asszonyi testté alakítottam, megteremtettem a neki szánt lelket, abba a megszentelő kegyelmet. Így mind a kettőt egyúttal fogadott gyermekemmé, Te pedig fogadott testvéreiddé tetted őket. Szenvedésed szörnyű volt. Tudod, hogy veled együtt szenvedtem.  Tested egyesülve van az istenséggel, velem van a föltámadás előtt is. Fájdalmas Anyád, a legszentebb ember, Szűz és Anya. Egyelőre Ő és a hite, szeretete maradt a tied. A feltámadásodat elsőként együtt ünnepeljük. Mária pedig örökre a TE NEMES TÁRSAD MARAD. Köszönöm Fiam, az általad visszanyert fogadott gyermekeimmel együtt.