Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Napi Zsolozsma - Az Imaórák Liturgiája

2018.03.18.
https://lh.kbs.sk/hu/default.htm