Kovács Bánk Ferences

gyémántmisés pap

hitszónok

Napi Zsolozsma - Az Imaórák Liturgiája

2017. Június 08.17.
https://lh.kbs.sk/hu/default.htm