Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Napi Evangélium


KATTINTS A KÉPRE
Mindenszentek 2017.
„Nagy öröm van ma az égben, örvendezzünk, keresztények, Szenteljük e dicső napot Mindenszentek ünnepének. Gyülekezzünk szívesen, énekeljünk lelkesen:Mindenszentek üdv tinéktek.” 
Ez a gyönyörű, legrégebben 1842-ben Kovács Énekeskönyvben lejegyzett katolikus mise ének minden katolikus vallású hívő szívét marokra szorította. Amikor a természet őszi díszekbe öltözött, a lombhullató fák levelei tarka színekbe pompáztak, gyönyörű panorámát jelentett az erdők, parkok, falusi családi porták táján. Majd lassacskán beköltözött valamilyen ünnepélyes érzés előbb az idősebb, majd fokozatosan a fiatalabb generációk szíve tájékába. A tavaszi, nyári és őszi munkák kemény parancsokat osztogattak: a hangyák és méhecskék szorgos világa az emberekkel versenyben igyekszik munkája gyümölcsét biztonságba betakarítani, mert jön a tél, a hideg-rideg valóság, és mindenkinek ennie kell. A gyermekeket nevelő családanyák és családapák nem a hangyáktól és méhecskéktől tanultak bölcsességet, hanem azoktól a nagyszülőktől, akik munkába indulva, mosolyogva indították a családot: „Jézus segíts!” A déli harangszóra lekerült a kalap, a kéz fellendült az ég felé majd vissza a hívő szív tájékára, és csendesen, mélyből fakadóan jött onnan felülről az ősi üzenet: „Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és Ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát”S milyen jó, hogy eljött, Isten Fiaként dolgozott, mint minden ember, kenyeret keresett édesanyjának, majd ezrével lakatta jól az éhes embereket. Vállalt értünk egy csodás utat: megjárta keresztjével a jeruzsálemi Golgotát. Fölszegezték a keresztjére, felemelték az éghez közelebb. Egy latornak, aki goromba bűneiért ugyanolyan magasra volt felfeszítve, mint Ő, megnyitotta a szemét: Ne nézd a lent kiabáló tömeget. Bánd meg súlyos bűneidet, magammal viszlek az én hazámba, Atyám szent országába. Ahová sok nemes szívű ember az óta is vágyódik, ahol ma nagy öröm van, ahol rengetegen élnek. Olyanok is vannak ott, akik mindig oda vágytak. Olyanok is, akik csak az utolsó percükben találkoztak Jézussal, pedig Isten eleve oda hívott, oda rendelt minden angyalt, minden embert.