Kovács Bánk Ferences

vasmisés pap

hitszónok

Adventre készülünk - Áldott felkészülést! III.

A bűnbe esett emberiségnek a végtelenül irgalmas Isten ígért Megváltót. A kijelölt Megváltó,az Isten Fia, aki érettünk emberré lett, a végtelen isteni szeretet törvénye szerint nem másokat akart feláldozni a mennyország bezárt kapujának kinyitásához, hanem önmagát ajánlotta fel elégséges áldozatul, ezért eleve kizárt, hogy az emberek fiai közül bárki más büszkélkedhetne ezzel a mindent felülmúló címmel. Mivel az utolsó évszázadok önjelölt messiásait rózsaszínű köddel igyekszenek beburkolni, és a józan ész ítélete ellenére megpróbálják az emberiség legnagyobb ellenségeit jótevőknek bemutatni, inkább az Ószövetség idejéből említek példát arra, Isten milyen keményen utasította el a gőgös vezéreket. Dániel próféta könyvében olvassuk, hogy Nebukadnezár babiloni király uralkodása második évében azon töprengett, hogy mi történik majd vele és országával. Isten felfedte előtte egy álom keretében. Ezt az álmot nem mondta el bölcseinek és álomfej tőinek. Találják ki magát az álmot, és fejtsék meg értelmét. Isten Dánielnek, kedves prófétájának megmutatta mindkettőt. Az álom arról szólt, hogy óriási szobor állt a király előtt. „Feje színaranyból volt, melle és karja ezüstből, a hasa és ágyéka rézből, a lábszára vasból, a lába pedig részint vasból, részint agyagból. így láttad, míg le nem szakadt a hegyről egy kő, anélkül, hogy kéz érintette volna; ez nekivágódott a szobor vas- és agyaglábának, és darabokra zúzta. Ekkor egyszerre összetört a vas, az agyag, a réz, az ezüst és az arany, és olyanná lett, mint a nyári szérű pora, amelyet elragad a szél, úgyhogy a helye sem található; a kő pedig, amely összetörte a szobrot, nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet" (Dán 2,32-35) Dániel megmagyarázta a királynak az álom értelmét: „Ó király! Te vagy a királyok királya, s az ég Istene országot, erőt, hatalmat és dicsőséget adott neked. Mindent, ahol emberek fiai és mezei vadak és égi madarak laknak, a te kezedbe adott, és mindent a te hatalmad alá vetett; te vagy tehát az arany fő". (36-38) Utána kisebb királyok következnek, bár a legkeményebb a vas. Ezt azonban gyöngíti az agyag, amivel a vas nem vegyül. Erős is, de törékeny is lesz az a birodalom. „Ezeknek a birodalmaknak idejében az ég Istene egy más birodalmat támaszt, amely soha meg nem szűnik; annak uralma más népre át nem száll, ez összetöri és tönkreteszi mindazokat a birodalmakat, maga azonban fennmarad örökké, úgy amint láttad, hogy a hegyről emberi kéz közreműködése nélkül leszakadt egy kő, és összetörte az agyagot, a vasat, a rezet, az ezüstöt és az aranyat". (44-45) Nebukadnezár király boldogan vehette tudomásul, hogy ő a legértékesebb a szobor megjelenített uralkodói között, de az ég Istene egy kicsinek látszó király kezébe adja a föld sorsát. Ennek a királynak uralma kiterjed majd az egész földre. Mi már tudjuk, hogy a vas által megjelenített birodalom a Római birodalom lesz. Azt is tudjuk, hogy ennek nagy császára, Augusztusz veszi majd át a köztársaság után az uralmat. Ő is igen nagynak képzeli magát, mint egykor Nebukadnezár. Augusztusz idejében írta eklogáit Vergiliusz, aki ihletetten énekli meg: Megszületett a Gyermek, aki elhozza az aranykort. Nebukadnezár súlyosan tévedett élete későbbi szakaszában: ezért a mezei vadak közt élt egy ideig, amíg büntetése be nem telt. Augusztusz híres császár lett, de az ő idejében megszületett Betlehemben Jézus Krisztus, aki az ég Istenétől küldve igaz Messiása minden embernek. Az Ő uralma már most is kiterjed az egész földre, de a világ végén ténylegesen úgy jelenik majd meg, mint a „Királyok Királya és uralkodók Ura" (Jel 19,16)