Kovács Bánk Ferences

gyémántmisés pap

hitszónok

A rendház tagjai

Csorba László páter Domonkos

1958 Esztergom főiskolai hallgató

1963 Esztergom prefektus

1969 New Brunswick, Dewitt magyar lelkész

1970 New York káplán

1972 Roebling káplán

1974 Detroit plébános

1979 Detroit kusztos

1986 Trenton templomigazgató

1989 New York kusztos

1993 New York plébániai kisegítő, magyar lelkész                                                                          

2005 Rózsadomb lelkipásztor                                                                                                                

2012 belvárosi ferences templom, lelkipásztor


Hess Vince páter Dénes

1993 Szeged,főiskolai hallgató

1995 Pasarét, főiskolai hallgató

1999 Pasarét, hitoktató, tanár a Szent Angéla Iskolában

2000 Pasarét, ökonómus, tanár a Szent Angéla Iskolában

2001 Szécsény káplán

2002 Szeged, ökonómus, káplán

2003 Szeged, vikárius, ökonómus, káplán

2005 New York, magyar lelkész

2016 belvárosi ferences templom, lelkipásztor


Hován László páter Ágoston

1967 Pasarét, főiskolai és egyetemi hallgató

1977 Esztergom, tanár, prefektus

1979 Esztergom, tanár, prefektus, provinciai titkár

1984 Esztergom, tanár, prefektus, definítor, igazgató helyettes

1985 Esztergom, definítor, igazgató helyettes, rektor

1986 Esztergom, tanár prefectus

1988 Esztergom, tanár prefectus, vikárius

1989 Esztergom, gvardián, templomigazgató, tanár

1991 Szeged, vikárius, plébános

1997 Gyöngyös, gvardián, plébános

2006 Gyöngyös, vikárius, ökonómus

2009 belvárosi ferences templom, lelkipásztor


Kárpáti Kázmér páter Kázmér

1994 Szeged, főiskolai hallgató

1996 Pasarét, főiskolai és egyetemi hallgató

2000 Pasarét, káplán

2001 Pasarét, segédmagiszter, káplán

2004 Gyöngyös, káplán

2006 Gyöngyös, gvardián, plébános

2016 belvárosi ferences templom,t emplomigazgató, lelkipásztor


Kercza Csaba páter Asztrik

1992 Szeged főiskolai hallgató

1998 Szombathely, káplán

1999 Szombathely, definítor, káplán

2001 Pest,kisegítő lelkész,egyetemi hallgató

2004 Szombathely,káplán,kollégiumi nevelő,egyetemi hallgató

2006 Esztergom,tanár,egyetemi hallgató

2007 Esztergom, tanár

2009 belvárosi ferences templom,lelkipásztor


Dr. Kovács Lajos páter Bánk

1927 február 6-án született Felső Segesden

1951. márciusa óta a Kisebb Testvérek Rendjének ünnepélyes fogadalmas tagja, pappá szentelik

1951 Zalaegerszeg: káplán

1955 Tófej káplán,Zalaegerszeg:Jézus Szíve plébánián káplán

1959 Nova káplán

1960 január 25. ÁÉH utasítására az egyházmegyéből elbocsájtják. Bőrkesztyű-szabász,
anyagkönyvelési csoportvezető a Solidaritas Kft-ben

1963 szeptember 16.Gencsapáti káplán

1
964 Zalalővő: káplán 1967 Zalalővő: plébános. Felépíti a plébánialakot, tatarozza
a zalapataki és a zalamindszenti templomot,

1981-ben orgonát épít,

1984-ben új hitoktató termet létesít

1987 Sárvár plébános

1
988-tól tartományfőnök

1989 szeptember 15.Zalaegerszeg plébános és a jelöltek vezetője, definitor

1999-től 2005-ig tartományfőnök, budapesti székhellyel.

2005-től belvárosi ferences templom lelkipásztor, hitszónok


Páldeák Iván páter Szabolcs

1949 Gyöngyös,főiskolai hallgató

1950 Esztergom,főiskolai hallgató 1953 Esztergom, prefectus

1961 Buda,Szentendrén tanár

1971 Esztergom,beszerző 1975 Detroit,káplán

1976 Winnipeg,templomigazgató

1979 Milwaukee,templomigazgtó 1980 Detroit,káplán

1982 New York,káplán

1984 New Brunswick,káplán

1985 Winnipeg,templomigazgató

1990 New Brunswick,káplán; Trenton,templomigazgató

1992 Mátraháza,lelkész

1996 Gyöngyös,plébániai kisegítő

2000 Rózsadomb,templomi kisegítő 2005 Buda,templomi kisegítő

2007 Buda,lelkipásztor

2013 belvárosi ferences templom,lelkipásztor


Palkó László páter Julián

1988 Buda,főiskolai hallgató

1992 Buda, káplán

1998 Mátraverebély-Szentkút, gvardián, plébános

2006 Pest, lelkipásztor

2007 Szeged, lelkipásztor

2008 belvárosi ferences templom, lelkipásztor


Pataki László páter Zoltán

1980 Pasarét, főiskolai hallgató

1988 Esztergom, tanár, prefektus

1994 Esztergom, ökonómus, tanár, prefektus

1997 Esztergom, tanár, prefektus

2016 belvárosi ferences templom, lelkipásztor


Tóth László páter Vencel

1991 Szeged, főiskolai hallgató 1993 Pasarét, főiskolai és egyetemi hallgató

1997 Esztergom, tanár, prefektus

2002 Pasarét, a PPKE doktorandusa

2003 Esztergom, tanár, prefektus, a PPKE doktorandus Szentföldi kusztos

2014 belvárosi ferences templom, lelkipásztor


Tömördi Sándor páter Viktor

1978 Pasarét, főiskolai és egyetemi hallgató

1985 Esztergom, tanár, prefektus 1988 Esztergom, rektor, tanár, prefektus

1989 Buda, segédmagiszter, tanár Szentendrén;

1994 Rózsadomb, tanár Szentendrén

2000 Pasarét,vikárius, tanár Szentendrén

2003 Pasarét, tanár Szentendrén, plébániai kisegítő

2007 Rózsadomb, tanár,Szentendrén, lelkipásztor

2014 belvárosi ferences templom, lelkipásztor


Cseri Attila páter Nikodémus

1995 Szeged,főiskolai hallgató

1997 Pasarét, főiskolai hallgató

2000 Buda, káplán

2003 Buda,káplán,Szent Angéla Iskola iskolalelkész

2006 Buda Káplán


Szabó Miklós páter Xavér

1999 Szeged,főiskolai hallgató 

2002 Pasarét, főiskolai hallgató

2004 Szeged,főiskolai hallgató

2005 hitoktató Pasarét,tanár Szentendrén

2006 Pasarét,káplán,tanár Szentendrén

2007 Jeruzsalem Ph. hallgató

2015 lelkipászor,belvárosi ferences templom

2016 Belvárosi ferences rendház, házfőnök


Kővágó Attila fráter Szerafim

2002 Zalaegerszeg ökonomus

2003. Pasaréten sekrestyés

2005 belvárosi ferences templom, vikárius,ökonómus,sekrestyés